Premiär för nya bloggen!

22 03 2010

Hej!

Sedan januari i år har jag drivit en personlig PR-kampanj via Facebook och Twitter gällande mitt jobbsökande inom kommunikatiossfären. Något som gett eko i massmedia.

Tack vare detta får jag ofta frågor som gärna börjar med ”Hur?” och ”Varför?”. Jag har funderat ett tag på att samla dessa frågor och svar på ett och samma ställe. Därav har den här bloggen tillkommit. Jag kommer att beskriva hur jag själv gått till väga, ge tips och försöka besvara frågor som dyker upp. Jag kommer under tidens gång lägga upp relevanta länkar i länklistan. Det kommer också att handla om tips för studenter, saker att tänka på under studietiden etc. Jag ser mig inte som en expert, men känner att andra kan lära av mina erfarenheter, misstag och idéer.

Andra som kommer att ha nytta av ”Digitalt jobbsökande”  är främst arbetssökande som inte riktigt vet hur de ska komma igång med de olika kanaler som finns tillgängliga. Det finns många sätt, och de är till för att användas!

Kom gärna med frågor, tips, idéer och synpunkter!

Jag hoppas att det här kommer vara till glädje och nytta för så många som möjligt. Väl mött!

Med vänlig hälsning,

Joakim

[tweetmeme https://digitaltjobbsok.wordpress.com/2010/03/22/hello-world/%5D

Annonser